heydate logo
REGULAMIN
ORGANIZATOR

Panjur Bilisim ve Danismanlik Hizmetleri Ticaret AS z siedzibą Istanbul/Turkey, 34-142 przy ul.

Fahri Koruturk Caddesi No 4 Kat 3 Buro 42 Bakirkoy wpisaną do Commerce Chamber w

Istanbule, pod numerem 785554, z kapitałem zakładowym w wysokości 110,000.00 TL

opłaconym w całości, Identyfikator podatkowy Bakirkoy VD 7210393422,

USŁUGA PREMIUM

1. Podczas zakupu lub odbioru kredytów nie jesteś ich posiadaczem tzn. masz ograniczone
prawo do wykorzystania tych kredytów na kupno usług HeyDate takich jak:
gwarantowana odpowiedź, promowanie profilu czy wyróżnienie postu.

2. Zakup Kredytów nie podlega zwrotowi.

3. Cena kredytów, jak również sposoby ich wykorzystania, mogą ulec zmianie w
dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie również prawo do wstrzymania
wydawania kredytów.

4. Cena kredytów:
100 kredytów - 2.90 zł
500 kredytów - 9.90 zł
1200 kredytów - 19.90 zł

5. Dla Twojej wygody oferujemy usługę doładowania Kredytów. Jeśli zdecydujesz się
na skorzystanie z tej opcji, doładujemy Twoje Kredyty automatycznie, używając tej
samej metody płatności i ceny, kiedy ich ilość spadnie poniżej 200 Kredytów, aby Ci
się nie skończyły. Możesz zrezygnować z tej opcji podczas kupowania Kredytów lub
w każdej chwili zmienić opcje doładowania klikając w Ustawienia.

6. Niewykorzystane kredyty tracą ważność po 6 miesiącach.

7. Jeśli usuniesz swoje konto lub konto zostanie usunięte przez Heydate z powodu
naruszenia Regulaminu Heydate, utracisz wszystkie zgromadzone kredyty.

8. Jeśli otrzymasz bezpłatne lub promocyjne kredyty, możemy je w każdej chwili anulować.Przy zakupie Kredytów zgadzasz się na powyższe oraz na nasze ogólne Warunki.

STRESZCZENIE

HeyDate używa platformy, na której większość treści jest umieszczana przez użytkowników.

Jesteś odpowiedzialny za swoje dane logowania i treści, jakie umieszczasz. Nie możesz umieszczać treści nielegalnych lub szkodliwych.

HeyDate może sporadycznie sprawdzać treści umieszczane przez użytkowników, jednak nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień o aktywnościach lub wiadomości dotyczących Twojego profilu. W Ustawieniach możesz określić rodzaj powiadomień jakie chcesz otrzymywać.

Niedostosowanie się może skutkować zakończeniem lub zawieszeniem członkostwa bez ostrzeżenia.

Odpowiedzialność HeyDate jest ograniczona.

Rejestracja i bezpieczeństwo konta

Poniżej znajdują się zobowiązania przyjęte przez użytkownika wobec serwisu HeyDate, które dotyczą rejestracji oraz troski o bezpieczeństwo konta:1.Usługi świadczone przez HeyDate są tylko dla osób pełnoletnich. Musisz mieć ukończone 18 lat, jeśli chcesz korzystać z tej Strony. W przypadku kiedy prawo określa, że musisz mieć więcej niż 18 lat, aby używać tej Strony zgodnie z prawem, obowiązuje minimalny wiek wyznaczony przez to prawo.

2.Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na HeyDate i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.

3.Musisz podać poprawne, prawidłowe i prawdziwe informacje, które nie będą mylące. Twoim obowiązkiem jest aktualizowanie tych informacji w razie potrzeby. Deklarujesz jednocześnie, że podane informacje nie naruszają praw osób trzecich.

4.Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.

5.W przypadku zablokowania konta użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez naszego zezwolenia.

6.Zabronione jest korzystanie z HeyDate przez osoby skazane za przestępstwa seksualne.

7.Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.

8.Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.

9.Zabronione jest przekazywanie swojego konta innej osobie bez wcześniejszego uzyskania naszego pisemnego zezwolenia.

10.W przypadku wybrania przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony rezerwujemy sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby (np. jeżeli właściciel znaku towarowego złoży skargę na nazwę użytkownika niezwiązaną z jego faktycznym imieniem/nazwiskiem).

Udostępnianie treści i danych użytkowników

HeyDate jest miejscem, gdzie możesz spotkać nowych ludzi, porozmawiać z nimi i dzielić się zdjęciami. Dbanie o bezpieczeństwo HeyDate jest istotne i dla Ciebie i dla nas. Użytkownik jest właścicielem wszystkich materiałów i informacji publikowanych przez siebie w serwisie i może określać sposób ich udostępniania poprzez ustawieniaprywatności oraz ustawienia aplikacji. Oprócz tego:1.W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji: użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu HeyDate lub w związku z nim (Licencja IP). Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.

2.Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do opróżniania kosza na komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie dostępna dla innych).

3.Doceniamy wszelkie opinie i inne propozycje użytkowników dotyczące serwisu HeyDate, jednakże przekazując opinię lub propozycję, użytkownicy przyznają nam zezwolenie na wykorzystanie ich bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia (ponieważ użytkownik nie jest zobowiązany do ich przekazywania).

4.Strona może zawierać treści, które możesz uznać za niestosowne.

5.HeyDate strona ma prawo, aczkolwiek nie obowiązek, aby monitorować zarówno użytkowników i treści umieszczane przez nich na Stronie, jak i dyskuje między nimi.

6.HeyDate ma prawo usunąć treści dodane przez użytkowników na Stronę jeśli nie zgadzają się one z Warunkami Użytkowania lub są krzywdzące dla firmy lub osób trzecich.

7.Gwarantujesz, że informacje umieszczone na Twoim profilu są dodane przez Ciebie i jesteś ich jedynym autorem. Kiedy umieszczasz dane, które mają być oglądane przez innych użytkowników, w tym (nie tylko) teksty, zdjęcia, rysunki, grafiki do profilu, opisy zdjęć itd., zezwalasz HeyDate na nielimitowane rozpowszachnianie, użytkowanie, przetwarzanie, tłumaczenie i modyfikowanie tych danych.

8.Znaki towarowe, logo, grafiki, zdjęcia, animacje, pliki video i tekst pojawiający się na www.heydate.com stanowią własność intelektualną HeyDate i nie mogą być kopiowane, używane, publikowane, sprzedawane bądź wystawiane bez wcześniejszej pisemnej zgody HeyDate.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby serwis HeyDate był bezpieczny, ale nie możemy udzielić takiej gwarancji. Aby dbać o bezpieczeństwo serwisu HeyDate, potrzebujemy pomocy użytkowników, w tym przestrzegania przez niech następujących postanowień:1.Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu) w serwisie HeyDate.

2.Zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu HeyDate z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania naszego zezwolenia.

3.Zabronione jest prowadzenie w serwisie HeyDate nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.

4.Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.

5.Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.

6.Nie wolno umieszczać obelg, nieprzyzwoitych stwierdzeń, treści pornograficznych oraz żadnych innych treści, które mogą urazić ludzką godność.

7.Nie wolno szkodzić innym odwiedzającym Stronę instalując wirusy komputerowe i inne szkodliwe oprogramowanie.

8.Nie wolno umieszczać mylących, dokuczliwych, wygrażających, oszczerczych lub niepokojących treści.

9.Nie wolno prześladować innych użytkowników lub próbować nakłonić ich do swoich politycznych lub religijnych przekonań. Nadmierne użycie narodowych lub religijnych symboli nie będzie tolerowane.

10.Nie wolno podszywać się pod inną osobę i należy umieszczać treści zgodne z własną, prawdziwą tożsamością.

11.Nie wolno umieszczać żadnych nielegalnych treści lub treści, które będą prowokować do postępowania uchodzącego za przestępstwo karane. Zdjęcia z bronią nie są akceptowane.

12.Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.

13.Niedozwolone jest tworzenie i obsługa aplikacji zawierających treści związane z alkoholem, treści matrymonialne lub inne przeznaczone dla osób dorosłych (dotyczy także reklam) bez zastosowania odpowiednich ograniczeń wiekowych.

14.Zabronione jest wykorzystywanie serwisu HeyDate do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych.

15.Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd serwisu HeyDate, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje serwisu HeyDate.

16.Zabronione jest ułatwianie naruszania niniejszego Oświadczenia i naszych zasad, a także podżeganie do takiego postępowania.

Powiadomienia i Wiadomości Serwisowe.

1.Wyrażasz zgodę na to by HeyDate informowało Cię o bieżących zmianach przez stronę, aplikację mobilną lub e-mail.

2.Informacje kontaktowe muszą być prawdziwe, w przeciwnym razie możesz nie otrzymać ważnych powiadomień. W ramach powiadomień ze strony, HeyDate może umieścić banner informujący o zmianach w Umowie.

3.Powiadomienie z HeyDate może przyjść na adres e-mail powiązany z kontem HeyDate. Użytkownik wyraża zgodę, by w sprawach dotyczących usług lub serwisu, HeyDate kontaktowało się za pośrednictwem konta HeyDate, wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Ochrona praw innych osób

Szanujemy prawa innych osób i tego samego oczekujemy od naszych użytkowników.1.Zabronione jest publikowanie na HeyDate treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.

2.Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej na HeyDate przez użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna z niniejszym Oświadczeniem lub naszymi zasadami.

3.Udostępniamy użytkownikom narzędzia do ochrony praw własności intelektualnej. Więcej informacji znajduje się na stronie Jak zgłaszać roszczenia dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej.

4.Wielokrotne naruszanie praw własności intelektualnej innych osób może spowodować zablokowanie konta użytkownika.

5.Zabronione jest publikowanie na HeyDateu dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.

6.Wyrażasz zgodę na to by HeyDate informowało Cię o bieżących zmianach przez stronę, aplikację mobilną lub e-mail.

7.Odpowiedzialność za użycie nazw użytkownika, loginów, haseł, i/lub kodów dostępu (dalej zwane "danymi do logowania") spoczywa na użytkowniku. Użytkownicy muszą pamiętać o utrzymaniu poufności swoich danych do logowania, a także o obowiązku natychmiastowego poinformowania HeyDate w przypadku włamania na konto bądź wystąpienia nadużycia związanego z danymi do logowania.

8.Zgadzasz się przedsięwziąć środki ostrożności kiedy komunikujesz się z innymi użytkownikami, zwłaszcza w sytuacji gdy decydujesz się na spotkanie offline lub osobiście.

Szczególne postanowienia dotyczące oprogramowania

1.W przypadku pobrania lub korzystania z naszego oprogramowania, np. samodzielnego programu, aplikacji lub wtyczki do przeglądarki, użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez oprogramowanie z naszych serwerów nowych wersji, aktualizacji i dodatkowych funkcji i instalowanie ich w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.

2.Użytkownik nie będzie modyfikował, tworzył prac pochodnych i dekompilował oprogramowania ani w żaden inny sposób nie będzie próbował wydobyć od nas kodu źródłowego, chyba że otrzyma od nas jawną zgodę w postaci licencji na oprogramowanie typu open source lub pisemnego zezwolenia.

Odpowiedzialność prawna

1.Strona to miejsce, gdzie użytkownicy mogą zamieszczać informacje o sobie, co pozwoli na nawiązanie wzajemnych kontaktów. HeyDate nie organizuje żadnych spotkań pomiędzy użytkownikami, ani nie zapewnia żadnych porad dotyczących tworzenia związków. HeyDate tworzona jest głównie przez użytkowników, HeyDate zapewnia jedynie platformę, w której kontakty mogą zostać nawiązane. Ponadto, HeyDate nie ponosi odpowiedzialności za czyny użytkowników, oraz za niedostosowanie serwisu do oczekiwań użytkowników. HeyDate nie może zapewnić gwarancji dotyczących niezawodności, bezpieczeństwa lub ciągłości działania serwisu.

2.HeyDate nie ma kontroli zarówno nad jakością, zgodnością lub bezpieczeństwem Użytkowników, jak i prawdziwością, dokładnością lub kompletnością materiałów dodawanych na Stronę. Przyjmujesz do wiadomości, że pomimo zakazów określonych w Warunkach Użytkowania, treści dostępne na Stronie mogą być niedokładne lub zwodnicze.

3.Pomimo iż HeyDate robi wszystko co możliwe aby zapewnić, że Strona działa i nie ma na niej błędów, specyfika internetu oraz oprogramowania nie zawsze pozwala na zapewnienie ciągłego i bezbłędnego dostępu do strony.

4.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że odpowiedzialność kontraktowa i pozakontraktowa HeyDate ogranicza się do strat bezpośrednich, do maksymalnej kwoty równej lub niższej niż następujące kwoty:

• Łączne składki członkowskie płacone w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie, które dało podstawę do odszkodowania; lub

•maksymalnie 20 €.5.HeyDate w żadnym wypadku nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek straty pośrednie, które związane są z zachowaniem użytkownika czy kogokolwiek innego powiązanego ze stroną, wraz z (nielimitowaną) rozpaczą, stratą możliwości, stratą czasu czy jakichkolwiek innych strat, które wynikają z komunikacji czy spotkań z innymi użytkownikami przez naszą stronę.

6.Powyższe oświadczenia i ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego zaniedbania ze strony HeyDate. Jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność za straty cielesne i śmierć są również wykluczone.

7.Zgadzasz się chronić nas przed wszystkimi roszczeniami osób trzecich (w tym opłat prawnych wypłacanych w naszym imieniu) z tytułu Twojego korzystania z tej strony, informacji i/lub innych materiałów zamieszczonych na tej stronie przez Ciebie i/lub wynikających z naruszenia regulaminu strony.

Pozostałe postanowienia

1.Niniejsze oświadczenie stanowi całość umowy dotyczącej serwisu HeyDate pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia.

2.W przypadku uznania za nieobowiązującą jakiejkolwiek części niniejszego Oświadczenia, jego pozostała część nadal obowiązuje.

3.Niemożność wyegzekwowania niniejszego Oświadczenia nie jest uznawana za jego uchylenie.

4.Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od niniejszego Oświadczenia muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez nas.

5.Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Oświadczenia innym osobom bez naszej zgody.

6.Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Oświadczenia mogą zostać przez nas swobodnie przeniesione w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży zasobów albo czynności prawnej lub innej.

7.Żadne postanowienia niniejszego Oświadczenia nie zwalniają nas od przestrzegania przepisów prawa.

8.Niniejsze Oświadczenie nie daje żadnych praw stronom trzecim.

9.Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikom.

10.Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wszelkich odpowiednich przepisów prawa podczas korzystania z serwisu HeyDate lub uzyskiwania dostępu do niego.

Zmiany Warunków Użytkowania

HeyDate może zmienić te warunki w dowolnym czasie. Zmienione wersje nabierają mocy prawnej po trzydziestu (30) dniach od ich publikacji na Stronie, a dalsze używanie Strony będzie oznaczać akceptację nowych wersji warunków. Jeśli zmiany wpłyną niekorzystnie na usługi, za które dokonano opłaty, masz prawo zrezygnować z danej usługi i otrzymać proporcjonalny zwrot kosztów, pod warunkiem, że powiadomisz nas w określonym powyżej czasie.